ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Στην Πανεπιστημίου αρ. 56, 1ος όροφος στις 20/12/2016 και ώρα 18.00 συνήλθαν αυτόκλητα και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ.  της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση τους σε σώμα.

Παραστάθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας εκλογής τους και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Γρηγορίου Δημήτριος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Κατά τη συνεδρίαση προήδρευσε ο πλειοψηφήσας σύμβουλος  Πάντζος Βασίλειος             με Γραμματέα τον  Σαμπάνη Παναγιώτη και με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση τους σε σώμα όπου κατόπιν διαλογικής συζήτησης προτάθηκαν από τα μέλη οι σύμβουλοι για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως, Ειδικού Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου.

Με ανάταση χειρός εκλέχθηκαν οι προταθέντες σύμβουλοι και το Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ που συγκροτήθηκε σε σώμα έχει ως εξής:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ    α) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

                                    β) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

                                     γ)  Φεϊμ Ηλίας του Λεωνίδα

                                    δ) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

                                    ε) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

                                  στ) Λιακόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

                                    ζ) Μυλωνάς  Νικόλαος του Γεωργίου

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

5. ΤΑΜΙΑΣ  Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ  Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

7. ΕΦΟΡΟΙ      α)  Δημητρίου Γιώργος του Συμεών

                         β) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

8. ΜΕΛΟΣ – Εκπρόσωπος Τύπου   Κάτσαρης Αθανάσιος του Βασιλείου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ  Αθανασόπουλος Απόστολος του Γεωργίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: