ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΣΕΛΙΔΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΡΟΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Στην Πανεπιστημίου αρ. 56, 1ος όροφος στις 9/1/2017 και ώρα 11.00 συνήλθαν αυτόκλητα και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ.  της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης για την ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΣΕΛΙΔΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΡΟΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.

Παραστάθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας εκλογής τους και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Σαμπάνης Νικηφόρος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Κατά τη συνεδρίαση εισηγήθηκε το θέμα ο Γενικός Γραμματέας Σαμπάνης Παναγιώτης.

Με ανάταση χειρός ενέκριναν ομόφωνα την σύνταξη του συνημμένου τρισέλιδου υπομνήματος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Πάντζος Βασίλειος

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ α) Μακράκης Άγγελος

                                 β) Αχμέτ Μιφίτ

                                 γ)  Φεΐμ Ηλίας

                                δ) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

                                ε) Παϊτέρης Νικόλαος

                                στ) Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

                                  ζ) Μυλωνάς  Νικόλαος

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Σαμπάνης Παναγιώτης

4. ΕΙΔΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Μπατζαλής Αντώνιος

5. ΤΑΜΙΑΣ  Σαμπάνης Νικηφόρος

6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ  Τριανταφύλλου Δημήτριος

7. ΕΦΟΡΟΙ      α)  Δημητρίου Γιώργος

                        β) Μπατιάς Παναγιώτης

8. ΜΕΛΟΣ- Εκπρόσωπος Τύπου   Κάτσαρης Αθανάσιος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ  Αθανασόπουλος Απόστολος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: