πρόσκληση συνεργασίας συμβούλων, τεχνοκρατών & νομικών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5

Στην Πανεπιστημίου αρ. 56, 1ος όροφος στις 13/01/2017 και ώρα 18.00 συνήλθαν αυτόκλητα και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ.  της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης την πρόσκληση συνεργασίας συμβούλων, τεχνοκρατών & νομικών.

Παραστάθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας εκλογής τους και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Σαμπάνης Νικηφόρος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Κατά τη συνεδρίαση προήδρευσε ο πρόεδρος  Πάντζος Βασίλειος  με Γραμματέα τον  Σαμπάνη Παναγιώτη και το Δ.Σ ενέκρινε την πρόσκληση συνεργασίας συμβούλων, τεχνοκρατών και νομικών στην Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομ (ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ