παραίτηση και αντικατάσταση του Νικηφόρου Σαμπάνη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7

Στην Πανεπιστημίου αρ. 56, 1ος όροφος στις 23/2/2017 και ώρα 18.00 συνήλθαν σε 7η συνεδρίαση αυτόκλητα και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ.  της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης την παραίτηση και αντικατάσταση του Νικηφόρου Σαμπάνη.

Παραστάθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας εκλογής τους και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεϊμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Νικηφόρος Σαμπάνης

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Κατά τη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πάντζος Βασίλειος με Γραμματέα τον  Σαμπάνη Παναγιώτη και με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την παραίτηση και αντικατάσταση του Νικηφόρου Σαμπάνη ως Ταμίας από το ΔΣ της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ.

Έγινε δεκτή η παραίτηση του με αντικατάσταση του από τον Γρηγορίου Δημήτριο του Κωνσταντίνου και το Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ μετά την αντικατάσταση του συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ    α) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

                                    β) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

                                    γ)  Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

                                   δ) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

                                   ε) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

                                 στ) Λιακόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

                                   ζ) Μυλωνάς  Νικόλαος του Γεωργίου

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

5. ΤΑΜΙΑΣ  Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

7. ΕΦΟΡΟΙ     α)  Δημητρίου Γιώργος του Συμεών

                        β) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

8. ΜΕΛΟΣ- Εκπρόσωπος Τύπου  Κάτσαρης Αθανάσιος του Βασιλείου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ  Αθανασόπουλος Απόστολος του Γεωργίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: