Προγραμματικές Δηλώσεις Προέδρου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης (Αλεξάνδρου Παπάγου 7, Θεσσαλονίκη) στις 5/3/2017 και ώρα 18.00, συνήλθαν σε 8η συνεδρίαση και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ.  της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Προγραμματικές Δηλώσεις Προέδρου|

2. Έγκριση πεπραγμένων

Προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Γρηγορίου Δημήτριος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Και ο Εθνικός Διαμεσολαβητής

Αθανασόπουλος Απόστολος του Γεωργίου

Τα μέλη που παραστάθηκαν ήταν

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Μυλωνάς Νικόλαος

9. Μπατζαλής Αντώνιος

10. Κάτσαρης Αθανάσιος

11. Δημητρίου Γεώργιος

12. Γρηγορίου Δημήτριος

13. Μπατιάς Παναγιώτης

Τα μέλη που δεν παραστάθηκαν ήταν

1. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

2. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Και ο Εθνικός Διαμεσολαβητής

Αθανασόπουλος Απόστολος του Γεωργίου

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε όλα τα θέματα επί των οποίων ανακοινώθηκαν οι προγραμματικές δηλώσεις του Προέδρου οι οποίες αφορούν τα αναγκαία βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των σκοπών του καταστατικού όπως την ύπαρξη 13 Ομοσπονδιών για κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες και  54 Συλλόγων όσες και οι πρωτεύουσες των πρώην Νομών καθώς και  τη σύσταση επιστημονικών ομάδων εργασίας και κοινωνικών επιτροπών που θα διερευνούν και θα εισηγούνται προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Ρομά.  Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση με  ομόφωνη απόφαση από τα παρόντα μέλη του ΔΣ.

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: