Δημιουργία Ειδικής Επιτροπής Εμπορίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9

Στην Αθήνα σήμερα 15/3/2017 και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου συνήλθε το ΔΣ σε 9η συνεδρίαση του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Δημιουργία Ειδικής Επιτροπής Εμπορίου

2. Οργανωτικά θέματα εκδήλωσης 8ης Απριλίου στο Λευκό Πύργο στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Γρηγορίου Δημήτριος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Τα μέλη που παραστάθηκαν ήταν

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μυλωνάς Νικόλαος

4. Μπατζαλής Αντώνιος

5. Κάτσαρης Αθανάσιος

Τα μέλη που ψήφισαν τηλεφωνικά ήταν

1. Μακράκης Άγγελος

2. Μιφίτ Αχμέτ

3. Φεΐμ Ηλίας

4. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

5. Παϊτέρης Νικόλαος

6. Δημητρίου Γεώργιος

7. Γρηγορίου Δημήτριος

8. Μπατιάς Παναγιώτης

9. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε τα θέματα επί των οποίων αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1. Για την δημιουργία της Επιτροπής του Ειδικού Εμπορίου εγκρίθηκε από όλα τα μέλη του Δ.Σ η εξής Επιτροπή:

1) Πάντζος Βασίλειος

2) Μυλωνάς Νικόλαος

3) Μπατζαλής Αντώνιος

4) Σαμπάνης Παναγιώτης

5) Παϊτέρης Νικόλαος

6) Κάτσαρης Αθανάσιος

2. Για την διοργάνωση της εκδήλωσης της 8ης Απριλίου αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο Λευκό Πύργο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: