Ενεργοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ΕΚΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 10

Στην Αθήνα σήμερα 27/3/2017 και ώρα 14 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του ΔΣ Βασίλειος Πάντζος συνήλθε το Δ.Σ σε 10η συνεδρίαση του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ενεργοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ΕΚΚΕ κατόπιν της σύναψης συνεργασίας μαζί της που θα υπογραφεί στις 29/3/2017,

2. Αποδοχή παραίτησης της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΡΟΜΑ (ΟΜΗΡΟΣ) κατόπιν προφορικής ενημέρωσης του Προέδρου της Λιακόπουλου Κωνσταντίνου.

Προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Γρηγορίου Δημήτριος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Παραστάθηκαν όλα τα μέλη του ΔΣ εκτός από τον Λιακόπουλο Κωνσταντίνο

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε τα θέματα επί των οποίων αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1. Κατόπιν της σύναψης συμφωνητικού που θα υπογραφεί με ΕΚΚΕ στις 29/3/2017 αποφασίστηκε η ενεργοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

2. Δεν έγινε δεκτή η προφορική παραίτηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας ΟΜΗΡΟΣ Κωνσταντίνου Λιακόπουλου από τη θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: