Σύσταση παραρτήματος στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 11

Στην Αθήνα σήμερα 7/5/2017 και ώρα 18 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε το Δ.Σ σε 11η συνεδρίαση του με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Σύσταση παραρτήματος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στη Θεσσαλονίκη.

Προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Γρηγορίου Δημήτριος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Παραστάθηκαν όλα τα μέλη του ΔΣ εκτός από τον Λιακόπουλο Κωνσταντίνο

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε το θέμα επί του οποίου αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση παραρτήματος της Συνομοσπονδίας στην Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: