για καλαματα

Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την σύσταση και λειτουργία (Δεκέμβριος 2016) της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», (απαρτίζεται από 8 Ομοσπονδίες και 71 Πρωτοβάθμια Σωματεία με γεωγραφική αναφορά το σύνολο της Επικράτειας) η ίδρυσή της οποίας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στη μακρά πορεία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά εφόσον η Κοινότητα των Ελλήνων Ρομά μέσα από πρωτόγνωρα συμμετοχικές και Δημοκρατικές διαδικασίες έχει αποκτήσει αξιόπιστη εκπροσώπηση (σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο) και έχει πλέον όλες τις νομικές, πολιτικές αλλά και ηθικές προϋποθέσεις να αποτελέσει τον επίσημο συνομιλητή της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών ένταξης των Ρομά, ως το αντιπροσωπευτικότερο αποδεκτό όργανο εκπροσώπησης, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίσημα έγγραφα και αποφάσεις της.

Στην εξάμηνη διαδρομή της η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ήρθε σε επαφή με όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, πολλούς άλλους κρατικούς αρμόδιους φορείς, την επίσημη Εκκλησία, εκπροσώπους ΜΚΟ και άλλων συλλογικών οργάνων, καταθέτοντας κάθε φορά συγκεκριμένες προτάσεις – παρεμβάσεις, εγκαινιάζοντας με τον τρόπο αυτό μια νέα εποχή στην χρόνια διεκδίκηση για την ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά. Σχεδίασε και υλοποίησε την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 8ης Απριλίου Παγκόσμιας ημέρας Ρομά με τεράστια επιτυχία. Συνεργάζεται καθημερινά με την ομοίως νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία για την ένταξη των Ρομά στο Υπουργείο Εργασίας.

Σύσταση Τράπεζα Αίματος
Προετοιμασία Εθνικού Συνεδρίου

Advertisement

Posted

in

by

Tags: