Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Rom ABC»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13α

Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη 17/8/2017 και ώρα 14 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε το Δ.Σ στη 13α συνεδρίαση του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ενημέρωση για την συμμετοχή της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Rom ABC» μέσω του Ronald Schönknecht που ξεκινάει στις 1.9.2017

2. Εθελοντική προσφορά – εργασία στο σωματείο των κ.κ. Ζέρβα Μαρία και Πετράκη Μαρία από 1.9.2017 έως 31.12.2017

3. Συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με την διευθύντρια του προγράμματος «Πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσίνα» 2021 κ. Φιλιππή Μαρία στις 11.9.2017

4.  Συμμετοχή των εθελοντριών κ. Ζέρβας Μαρίας και κ. Πετράκης Μαρίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Rom ABC» και παρακολούθηση του Kick off meeting που έλαβε χώρα στη Δρέσδη Γερμανίας στις 25.9.2017 με 30.9.2017

Προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Γρηγορίου Δημήτριος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Παραστάθηκαν όλα τα μέλη του ΔΣ εκτός από τον Λιακόπουλο Κωνσταντίνο

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε τα θέματα και για τα οποία ενημερώθηκαν εκτενώς όλα τα μέλη και ενέκριναν ομόφωνα όλα τα παραπάνω 

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: