Συνεργασία με την ΕΕΤΑα αε

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 29/09/2017 και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 14η συνεδρίασή του με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Η Πρόταση της ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στο εταιρικό σχήμα που θα διαμορφωθεί στο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) 2017 για την  υποβολή πρότασης με τίτλο  Sustainable  Pathways  to  Roma  Integration – ακρώνυμο: SP-ROMΙ. Το προτεινόμενο έργο σκοπεύει να συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή της τρέχουσας εθνικής πολιτικής υπέρ των Ρομά, όπως σήμερα υλοποιείται μέσω των Κέντρων Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά.  

Ενημερώθηκαν τηλεφωνικός όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Γρηγορίου Δημήτριος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα, ενημερώθηκαν όλοι τηλεφωνικός επί του θέματος και έγινε ομόφωνα δεκτή η συνεργασία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με την ΕΕΤΑΑ AE για την συμμετοχή της πρώτης στο εταιρικό σχήμα που θα διαμορφωθεί για το ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) 2017. 

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: