Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15

Στην Αθήνα σήμερα την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε τηλεφωνική διάσκεψη το ΔΣ σε 15η συνεδρίασή του με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης :

1 Η έγκριση υποβολής πρότασης για συμμετοχή της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στο Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό πρόσκλησης 2208 και τίτλο «+ΕΥΘΥΝΗ»: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΙΔΙΑ ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ. Το πρόγραμμα αφορά Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Το ύψους του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 399.000€.  

Ενημερώθηκαν τηλεφωνικός όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1. Πάντζος Βασίλειος

2. Σαμπάνης Παναγιώτης

3. Μακράκης Άγγελος

4. Μιφίτ Αχμέτ

5. Φεΐμ Ηλίας

6. Κουκουμέριας Κωνσταντίνος

7. Παϊτέρης Νικόλαος

8. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

9. Μυλωνάς Νικόλαος

10. Μπατζαλής Αντώνιος

11. Κάτσαρης Αθανάσιος

12. Δημητρίου Γεώργιος

13. Γρηγορίου Δημήτριος

14. Μπατιάς Παναγιώτης

15. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα, ενημερώθηκαν όλοι τηλεφωνικώς επί του θέματος και έγινε ομόφωνα δεκτή η υποβολή πρότασης για συμμετοχή της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στο Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό πρόσκλησης 2208 και τίτλο «+ΕΥΘΥΝΗ»: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΙΔΙΑ ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ. Το πρόγραμμα αφορά Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Το ύψους του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 399.000€ .  

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: