Παραίτησης του κ. Κουκουμέρια Κωνσταντίνου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 18

Στην Αθήνα σήμερα την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12 μ.μ, στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το ΔΣ σε 18η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση από τα μέλη του Δ.Σ. της παραίτησης του κ. Κουκουμέρια Κωνσταντίνου και της αποχώρησης της Ομοσπονδίας ΟΜΘΘΗΕΡ από την Συνομοσπονδία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ.

2. Συγκρότηση νέου Δ.Σ σε σώμα.

Ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

15) Δημητρίου Ευθύμιος

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα, ενημερώθηκαν όλοι τηλεφωνικώς επί των θεμάτων και έγινε δεκτή με 11 ψήφους η έγκριση αποχώρησης του κ. Κουκουμέρια Κωνσταντίνου και η αποχώρηση της Ομοσπονδίας ΟΜΘΘΗΕΡ από την Συνομοσπονδία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ.

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Δ.Σ. παραιτήθηκαν προφορικά οι

Α) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

Β) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου.

Το Δ.Σ. ενέκρινε με 11 ψήφους την παραίτηση των κ. Μπατιά Παναγιώτη και Γρηγορίου Δημήτριο και εξουσιοδότησε τον κ. Παναγιώτη Σαμπάνη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μέγας Αλέξανδρος, μέλη και εκπρόσωποι της οποίας τυγχάνουν οι ως άνω παραιτηθέντες, όπως προβεί στις νόμιμες και καταστατικές διαδικασίες προκειμένου να αποφασιστεί και να αποσταλεί επίσημα (κατόπιν διενέργειας Δ.Σ. και Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας) ο κατάλογος με τους νέους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Μέγας Αλέξανδρος στην Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ.

Ως εκ τούτου το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης (συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε σώμα) κατόπιν και των αποφάσεων της τακτικής Γ.Σ. της 11ης Φεβρουαρίου 2018 μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας και αφού η διοίκηση της Ομοσπονδίας Μέγας Αλέξανδρος έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες.

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί


1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4)  Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

5)  Τσακίρης Αντώνιος

6) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

7) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

8) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

9) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

10) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

11) Δημητρίου Ευθύμιος

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: