Κατάθεση αίτησης στην Εθνική Τράπεζα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 19

Στην Αθήνα σήμερα την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και ώρα 10 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 19η συνεδρίασή του με τα κάτωθι  θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εξουσιοδότηση από τα μέλη του Δ.Σ. στον Πρόεδρο Βασίλειο Πάντζο του Δημητρίου:

Α) για κατάθεση αίτησης, στην Εθνική Τράπεζα, κατάστημα Αγγελοπούλου, Αθήνα, όπου τηρείται ο υπ’ αριθμόν ΙΒΑΝ GR3901101100000011000205325 της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, ανοίγματος λογαριασμού διαδικτυακών  διατραπεζικών συναλλαγών (e-banking)

Β) ορίζεται ο ίδιος ως διαχειριστής του νέου λογαριασμού διαδικτυακών  διατραπεζικών συναλλαγών (e-banking) με χρηματικό όριο συναλλαγών 5.000 ευρώ/συναλλαγή.

Ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Δημητρίου Ευθύμιος

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

15) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

Ο Γ.Γ του σώματος Σαμπάνης Παναγιώτης εισηγήθηκε τηλεφωνικώς επί των θεμάτων προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία συμφώνησαν ομόφωνα στη χορήγησή ανέκκλητης εξουσιοδότησης για τα προαναφερθέντα αιτήματα, στον Πρόεδρο του σώματος κ. Βασίλειο Πάντζο του Δημητρίου.

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί


1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεϊμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

15) Δημητρίου Ευθύμιος

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: