Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων 2018 Προγράμματος ΕRASMUS+

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21

Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 19η συνεδρίασή του με τα κάτωθι  θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Απόφαση του Δ.Σ του Σώματος περί ορισμού νόμιμου εκπροσώπου για συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στο «Σχέδιο Βασικής Δράσης 1 /ΚΑ1 Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων 2018 Προγράμματος ΕRASMUS+, Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Δημητρίου Ευθύμιος

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

15) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

Ο Γ.Γ του σώματος Σαμπάνης Παναγιώτης εισηγήθηκε τηλεφωνικώς επί του θέματος  προς όλα τα μέλη του Δ.Σ τα οποία ενέκριναν ομόφωνα τον ορισμό του κ. Βασίλη Πάντζου του Δημητρίου ως νόμιμου εκπροσώπου του σώματος στο εν λόγω πρόγραμμα.

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί


1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Δημητρίου Ευθύμιος

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

15) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: