Έκδοση τραπεζικής χρεωστικής κάρτας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22

Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 22η συνεδρίασή του με τα κάτωθι  θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Απόφαση του Δ.Σ. του Σώματος περί εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου του κ. Βασιλείου Πάντζου του Δημητρίου, για την έκδοση τραπεζικής χρεωστικής κάρτας προς διευκόλυνση των διατραπεζικών και άλλων οικονομικών συναλλαγών της Συνομοσπονδίας.

Ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Δημητρίου Ευθύμιος

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

15) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

Ο Γ.Γ του σώματος Σαμπάνης Παναγιώτης εισηγήθηκε τηλεφωνικώς επί του θέματος  προς όλα τα μέλη του Δ.Σ, τα οποία ενέκριναν ομόφωνα την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου  κ. Βασιλείου Πάντζου του Δημητρίου, για την έκδοση τραπεζικής χρεωστικής κάρτας προς διευκόλυνση των διατραπεζικών και άλλων οικονομικών συναλλαγών της Συνομοσπονδίας.

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί


1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Δημητρίου Ευθύμιος

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

15) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

                                                                                 Α.Α.  Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

                                                                                  ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: