Περί υλοποίησης παραδοτέων του έργου RomABC

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 23

Στην Αθήνα σήμερα την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 23η συνεδρίασή του με τα κάτωθι  θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Απόφαση του Δ.Σ. του Σώματος περί υλοποίησης παραδοτέων του έργου “RomABC – the next dimension! – 2017-1-DE02-KA204-004217”

Ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δη

1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Δημητρίου Ευθύμιος

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

15) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

Ο Πρόεδρος του σώματος κ. Πάντζος Βασίλειος, εισηγήθηκε τηλεφωνικώς επί του θέματος  προς όλα τα μέλη του Δ.Σ, τα οποία ενέκριναν ομόφωνα ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου “RomABC – the next dimension! – 2017-1-DE02-KA204-004217” με επικεφαλή εταίρο την JugendStil e.V., που υλοποιείται σε συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής -B.I.O.,  κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας των δύο μερών, η Ελλάν Πασσέ αποδέχεται η υλοποίηση των παραδοτέων “European Conference” και  «Certification/accreditation in Greece» να πραγματοποιηθεί από την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής -B.I.O. σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

Στο σημείο αυτό κλείνει το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί


1) Πάντζος Βασίλειος του Δημητρίου

2) Μακράκης Άγγελος του Αθανασίου

3) Αχμέτ Μιφίτ του Χασάν

4) Φεΐμ Ηλίας του Λεωνίδα

5) Δημητρίου Ευθύμιος

6) Παϊτέρης Νικόλαος του Παναγιώτη-Ελευθέριου

7) Τσακίρης Αντώνιος

8) Σαμπάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

9) Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου

10) Μπατζαλής Αντώνιος του Χρήστου

11) Γρηγορίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

12) Τριανταφύλλου Δημήτριος του Νικολάου

13) Δημητρίου Γεώργιος του Χρήστου

14) Κουκουμέριας Κωνσταντίνος του Νικολάου

15) Μπατιάς Παναγιώτης του Ηλία

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: