σύστασης Επιτροπής μεταξύ της ΚΕΔΕ και της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»

Ημερομηνία: 05/03/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Στην έγκριση σύστασης Επιτροπής Εργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ και της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», προέβη ομόφωνα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά τις εργασίες του στην συνεδρίαση της 28-02-2019.

Οι πολιτικές που διαμορφώνονται σε επίπεδο Ειδικής Γραμματείας κοινωνικής ένταξης των Ρομά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να φτάσουν στο πεδίο στόχου, στην ομάδα στόχου, κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρξει ευθεία συνεργασία ΚΕΔΕ – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με άξονες  τα κάτωθι:

1. Ευαισθητοποίηση-καμπάνια και ενημέρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού στα θέματα ενσωμάτωσης και ένταξης των Ελλήνων Ρομά, με σκοπό να καλυφθεί ένα χρόνιο κενό ανάμεσα στους φορείς της Πολιτείας και τους αντίστοιχους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Διαβούλευση σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε τη σύσταση τοπικών επιτροπών με επικεφαλής τον εκάστοτε δήμαρχο και τη συμμετοχή σε αυτές των κατά τόπους αρμόδιων φορέων (αστυνομία, εκκλησία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια υγεία, κλπ) καθώς βεβαίως και των τοπικών συλλόγων Ρομά, μελών των 2βάθμιων Ομοσπονδιών, μελών της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

3. Αρμοδιότητα της εκάστοτε τοπικής επιτροπής θα είναι κατόπιν διαβούλευσης η εκπόνηση ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου ένταξης των Ρομά. 4. Συμμετοχή από κοινού ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και ΚΕΔΕ ή ΙΤΑ σε εθνικά, διακρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Ελλήνων Ρομά.

Advertisement

Posted

in

by

Tags: