Το Δ.Σ της «Ελλάν Πασσέ» που συγκροτήθηκε σε σώμα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ

Στην Αθήνα σήμερα 1/12/2019 και ώρα 16:00, συνήλθαν και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» με θέμα ανάδειξη του νέου Δ.Σ, ήτοι συγκρότησή του σε σώμα.

Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ κατά τη σειρά ψήφων και δη:

                                        1. ΠΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                        2. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                        3. ΜΙΦΙΤ ΑΧΜΕΤ

                                        4. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

                                        5. ΣΥΜΕΩΝ ΗΛΙΑΣ

                                        6. ΦΕΪΜ ΗΛΙΑΣ

                                        7. ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                        8. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                        9. ΣΕΡΑΦΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

                                       10. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

                                       11. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ

                                       12. ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

                                       13. ΜΑΓΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

                                       14. ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

                                       15. ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Κατά τη συνεδρίαση, προήδρευσε ο πλειοψηφών σύμβουλος του Δ.Σ κ. Βασίλειος Πάντζος με γραμματέα τον κ. Μαρίνο Μουκάνη, με θέμα την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και κατόπιν συζητήσεως  προτάθηκαν από τα μέλη, υποψήφιοι για τις θέσεις Προέδρου, οχτώ Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα, Ταμία, Βοηθού Ταμία, Διαμεσολαβητή και Εφόρου.

Δημοσίως συμφωνήθηκαν ομοφώνως οι παρακάτω θέσεις για το Δ.Σ της «Ελλάν Πασσέ» που συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως ακολούθως:

                                         1. ΠΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Πρόεδρος

                                         2. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Διαμεσολαβητής της

                                         Συνομοσπονδίας.

                                         3. ΜΙΦΙΤ ΑΧΜΕΤ – Βοηθός Ταμία

                                         4. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος Σερρών

                                         5. ΣΥΜΕΩΝ ΗΛΙΑΣ – Αντιπρόεδρος Ξάνθης

                                         6. ΦΕΪΜ ΗΛΙΑΣ – Αντιπρόεδρος Βέροιας

                                         7. ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος Θεσσαλίας

                                         8. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Έφορος

                                         9. ΣΕΡΑΦΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – Αντιπρόεδρος Κρήτης

                                      10. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Ειδική Γραμματέας

                                      Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

                                      11. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ – Ταμίας

                                      12. ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – Γενικός Γραμματέας

                                      13. ΜΑΓΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ – Αντιπρόεδρος Κεντρικής Μακεδονίας

                                      14. ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δυτικής Ελλάδας

                                       15. ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Μέλος

Στο σημείο αυτό κλείνει το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Αθήνα, 1/12/2019

       Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Πάντζος                                                                           Μαρίνος Μουκάνης

Advertisement

Posted

in

by

Tags: