Roma Political Schools 2020

Σύγκρουση παλιού και νέου: η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των Ρομά φέρνει την αλλαγή

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ – ως ο θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, έδωσε το παρόν στο σεμινάριο «Roma Political Schools 2020», που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 25-26-27 Σεπτεμβρίου 2020, με χρηματοδότηση του Συμβουλίου της Ευρώπης και φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διεξάγεται σε πέντε χώρες και έχει στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στα κοινά.

Οι συμμετέχοντες Ρομά από όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ασκήσεις μη τυπικής μάθησης, προσομοιώσεις και συζητήσεις σχετικά με βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, διαδικασίες και λειτουργίες του κρατικού μηχανισμού για την κατανόηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, ενώ ενημερώθηκαν και σχετικά με τις πολιτικές που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα για τους Έλληνες Ρομά. Επιπλέον, είχαν τη δυνατότητα να αναφερθούν σε βασικά προβλήματα των κοινοτήτων τους, που διαιωνίζουν τα στερεότυπα και δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση τους, ενώ ακολούθησαν εποικοδομητικές συζητήσεις με εκπροσώπους του κράτους, της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της εβραϊκής κοινότητας και ανθρωπιστικών οργανώσεων. Συζητήθηκαν στρατηγικές σχετικά με την ανάγκη εκπαίδευσης που θα ξεκινά εκ των έσω από τους καταυλισμούς, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου στεγαστικού υπό τη μορφή κρατικού leasing που θα εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και θα εξαλείψει τις αρνητικές επιπτώσεις της γκετοποίησης.

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στηρίζει εγκάρδια και ελπίζει να λάβουν ακόμη μεγαλύτερο εύρος τέτοιες πρωτοβουλίες που προωθούν τη συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα διευκολύνοντας την ενσωμάτωση και έχοντας ως αποτέλεσμα τον σχεδιασμό εφικτών πολιτικών από τους ίδιους τους Ρομά, που έχουν πλήρη γνώση του πεδίου και μπορούν να το επηρεάσουν θετικά. Μακροπρόθεσμος στόχος όλων μας είναι η εκπαίδευση όλων των Ρομά σε όλα τα επίπεδα, ώστε να επιτευχθεί η ανύψωση τους σε ισότιμα μέλη της ελληνικής κοινωνίας με δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά και η σταδιακή συμμετοχή τους στα εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων. Για πρώτη φορά δίνεται βήμα στους ίδιους τους Ρομά για να εκπροσωπήσουν, μέσω των αξιόπιστων οργάνων τους, την κοινότητα τους και να διεκδικήσουν αποτελεσματικά τα αυτονόητα δικαιώματα τους, αφήνοντας πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η κ. Γιαννούλα Μάγγα, Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου, η οποία προασπίζεται ένθερμα τα δικαιώματα των Ρομά και δη των γυναικών και αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη να βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, δρώντας στο πεδίο προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη συνδρομή του κ. Γιώργου Τσιάκαλου, Ειδικού Εμπειρογνώμονα για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες Ρομά στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δικηγόρου και διαχειριστή του προγράμματος, και των υπόλοιπων αξιόλογων συντελεστών και εισηγητών προστέθηκε άλλο ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια ένταξης και συμμετοχής στον κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρας. Το μέλλον προδιαγράφεται ευοίωνο!

Με τιμή,

Δ.Σ. ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

Advertisement

Posted

in

by

Tags: