Συμμετοχή του προέδρου του ΔΣ της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά – Ελλάν Πασσέ στην 1η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Την Πέμπτη 19-01-2023 πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα η επίσημη έναρξη των συνεδριάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Πρόκειται για την Επιτροπή που έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) Ρομά 2021-2030, της προόδου της επίτευξης των στόχων και της αποτίμησης του αντίκτυπου των μέτρων γενικής πολιτικής και των παρεμβάσεων στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας, κοινωνικής φροντίδας και στέγασης, με στόχο τη βελτίωση των δεικτών κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

Ο πρόεδρος του ΔΣ την Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά – Ελλά Πασσέ κ. Βασίλης Πάντζος,  συμμετείχε στην συνεδρίαση απευθύνοντας χαιρετισμό κατά τον οποίο τόνισε για ακόμη μια φορά τις πάγιες θέσεις της Συνομοσπονδίας αναφορικά με την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά και την ίση πρόσβαση τους σε υγεία, παιδεία, εργασία και στέγαση.

  • Είναι αναγκαίο ένα εθνικό σχέδιο δράσης, μακρόπνοο και υποστηριζόμενο από κρατικούς πόρους.
  • Περιβαλλοντική και αστική δικαιοσύνη εδώ και τώρα! Προγράμματα στέγασης με κατοικίες εντός του αστικού ιστού, ώστε ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση – χωρική και κοινωνική-  να σταματήσει να λειτουργεί ως φαύλος κύκλος.
  • Συμπεριληπτική, διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη και ενδυνάμωση των Ρομά μαθητών ήδη από την προσχολική αγωγή.
  • Οριστική ρύθμιση των Στεγαστικών Δανείων Ρομ. Να ληφθεί υπόψιν το σχέδιο ρύθμισης που κατέθεσε στους αρμόδιους φορείς η Ελλάν Πασσέ

Για όλα τα παραπάνω, είναι επιτακτική ανάγκη η θεσμική ενδυνάμωση της Συνομοσπονδίας και η συμμετοχή της στον διάλογο, την συνδιαμόρφωση και την υλοποίηση των δράσεων και πολιτικών για την κοινωνική ένταξη της πολλαπλά ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των Ελλήνων Ρομά.