Πρόταση για την Ρύθμιση των Στεγαστικών Δανείων Ρομά

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι Ρομά βιώνουν διακρίσεις και αποκλεισμό και στην υπόλοιπη Ευρώπη: σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέσσερις στους πέντε Ρομά ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Μόνο το 2% φοιτά στην τεχνική και ανώτατη εκπαίδευση, ενώ λιγότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (39%) δηλώνουν ότι νιώθουν άνετα όταν τα παιδιά τους έχουν συμμαθητές Ρομά.

Στην έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) αναφέρεται ότι το 11% των Ρομά στην Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και το 9% σε καθαρό πόσιμο νερό. Κάποιοι είναι αόρατοι για το κράτος, χωρίς ληξιαρχική πράξη γέννησης ή και αστυνομική ταυτότητα. Ένα πλειοψηφικό ρεύμα της ελληνικής κοινωνίας επιλέγει να μη συνδιαλέγεται μαζί τους. Κι αν ακόμη για λόγους πολιτικής ορθότητας δεν το εκφράζει ανοιχτά, η τάση αυτή αποτυπώθηκε ως ανώνυμη στατιστική καταγραφή σε έρευνα του Eurostat το 2019.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει την Ελλάδα στα κράτη-μέλη της Ευρώπης με υψηλούς σημαντικούς πληθυσμούς Ρομά. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναφέρει ότι οι Ρομά στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 175 χιλιάδες άτομα. Απογραφικά δεδομένα ειδικά για τους Ρομά δεν υπάρχουν, καθώς είναι Έλληνες πολίτες και δεν καταγράφονται με βάση την πολιτισμική τους ταυτότητα. Η πρώτη απόπειρα χαρτογράφησής τους γίνεται το 1999 από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), που κατέγραψε τους χώρους διαμονής και τις στεγαστικές ανάγκες των Ρομά, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις κατοίκησης.

Η αποτύπωση των δεδομένων περιλαμβάνεται στο «1ο Πλαίσιο Εθνικής Πολιτικής Υπέρ Των Ελλήνων Τσιγγάνων», που ξεκινάει το 1996 και αποτελεί ουσιαστικά και την πρώτη ενιαία πολιτική παρεμβάσεων για τους Ρομά, καθώς μέχρι τότε είχαν προηγηθεί,  κατά τη δεκαετία του ’80, σποραδικά προγράμματα από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, τα οποία, αν και θεωρήθηκαν επιτυχή, ήταν μικρής εμβέλειας. H τελευταία πανελλαδική καταγραφή των Ρομά πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της  Φτώχειας.

Η χαρτογράφηση έγινε με στοιχεία των δήμων, οι οποίοι κλήθηκαν με ερωτηματολόγια της Γενικής Γραμματείας να απαντήσουν για τις συγκεντρώσεις Ρομά στις περιοχές της διοικητικής τους ευθύνης. Η καταγραφή εντοπίζει 117.495 χιλιάδες Ρομά. Η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση αποτυπώνεται με βάση τις «στεγαστικές» συνθήκες διαβίωσης.

Πληθυσμοί Ρομά καταγράφονται συνολικά σε 462 περιοχές, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άκρως υποβαθμισμένες, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι οι χείριστες δυνατές, πρόκειται δηλαδή για παραπήγματα, καλύβια με παντελή απουσία όλων των βασικών υποδομών. Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφονται 77 καταυλισμοί με 12.216 χιλιάδες κάτοικους. Στη δεύτερη κατηγορία αποτυπώνονται 122 «μεικτοί καταυλισμοί», με 46.838 κατοίκους. Πρόκειται για οικισμούς όπου υπάρχει ανάμειξη σπιτιών με πρόχειρες κατασκευές (παραπήγματα, σκηνές/τσαντίρια, κοντέινερ), οι οποίοι διαθέτουν υποτυπώδη υποδομή και βρίσκονται κυρίως στις παρυφές κατοικημένων περιοχών. Στον τρίτο τύπο κατοικίας, που κατηγοριοποιείται ως «γειτονιά», καταγράφονται 67 οικισμοί με 34.741 κατοίκους. Αφορά σε «γειτονιές» που βρίσκονται σε μόνιμη κυρίως χρήση, σε υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού ιστού, με οικοδομές ή μονοκατοικίες σε συνδυασμό με κοντέινερ. Η τέταρτη κατηγορία καταγράφει 196 περιοχές της χώρας στις οποίες ζουν διάσπαρτα 23.700 Ρομά και βάσει της χωροταξικής κατάταξης είναι προφανώς η πιο ενσωματωμένη κατηγορία από τους 117.495 χιλιάδες που εντοπίζει η καταγραφή. Μια ισχυρή πλειοψηφία, δηλαδή, ζει σε συνθήκες κοινωνικού και χωροταξικού αποκλεισμού.

Μόλις το 7,92% του καταγεγραμμένου πληθυσμού Ρομά αντιστοιχεί σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 34% του πληθυσμού αποτελούν παιδιά ηλικίας 0-15 ετών, το 34% γυναίκες άνω των 16 ετών, το 32% άνδρες άνω των 16 ετών. Σχεδόν το 58% του συνόλου, δηλαδή, είναι άτομα ικανά για εργασία, ηλικίας 16-64 ετών. Γι’ αυτό και οι πολιτικές ενσωμάτωσης μέσω εργασιακής υποστήριξης αποτελούν προτεραιότητα της Ευρώπης, με αντίστοιχα προγράμματα, μεταφράζοντας και με δημοσιονομικούς όρους την ενσωμάτωση των Ρομά: αύξηση των εισφορών στους κρατικούς προϋπολογισμούς, μείωση της χρήσης κοινωνικών παροχών, θετικός αντίκτυπος στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στην αγορά εργασίας. 

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. με την πιο εμφατική βελτίωση στον τομέα της εκπαίδευσης, με αύξηση της συμμετοχής των Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής των Ρομά στην εκπαίδευση σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό αλλά και με άλλες χώρες της Ε.Ε. παραμένει χαμηλό (28%), ενώ παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά εξίσου τα ποσοστά μαθητικής διαρροής και νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs).

Πίσω από την ανακοπή του κύματος διαρροής των μαθητών Ρομά βρίσκονται οι εκ του αποτελέσματος πετυχημένες δράσεις που ενεργοποιήθηκαν μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με φορείς υλοποίησης πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, από το 1997 μέχρι σήμερα. Στην παρούσα χρονική περίοδο, η σχετική δράση υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμπράττοντες φορείς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νησιών, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Διατρέχει 23 νομούς και παρεμβαίνει σε 60 καταυλισμούς-οικισμούς, με τους ωφελούμενους μαθητές Ρομά να ανέρχονται στους 7.103 σε 180 σχολεία.

Στα ενθαρρυντικά απολογιστικά, καταγράφονται τα 46.000 παιδιά Ρομά που πήγαν στα σχολεία και τα 1.800 συνεργαζόμενα σχολεία, ως συνολικό απολογισμό των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.

Η οικονομική κρίση, η επέλαση της πανδημίας και εν συνεχεία η ενεργειακή κρίση κατάφεραν μεγάλο πλήγμα περιθωριοποίησης, έξαρσης ρατσιστικών συμπεριφορών και οικονομικής ανέχειας στην κοινότητα των Ρομά: εννέα χιλιάδες οικογένειες Ρομά αδυνατούν να εξυπηρετήσουν στεγαστικά δάνεια που έλαβαν με ευνοϊκούς όρους στις αρχές του 2000 και βρίσκονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις, φοβούμενες την επιστροφή τους στους καταυλισμούς.

Εκατοντάδες Ρομά παραλαμβάνουν διαταγές πληρωμής από τις τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια έως 60 χιλιάδες ευρώ που έλαβαν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για το 100% του ποσού. Δόθηκαν μεταξύ του 2003 και του 2006 σε Ρομά που ζούσαν σε καταυλισμούς, για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Η πλειοψηφία των δανειοληπτών Ρομά δεν μπόρεσε να εξοφλήσει αυτά τα δάνεια και σήμερα αυτά είναι απαιτητά είτε από το ελληνικό Δημόσιο είτε από τις τράπεζες, στις οποίες δεν έχει καταβληθεί η κρατική εγγύηση. Το Δημόσιο, γνωρίζοντας ότι οι Τσιγγάνοι ήταν ευάλωτη κοινωνική ομάδα και άρα δεν θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια, μπήκε εγγυητής στις τράπεζες στο 100% του ποσού. Οι τράπεζες δεν πήραν κανένα ρίσκο. Στην πραγματικότητα δεν ήταν στεγαστικά δάνεια – ήταν στεγαστική πολιτική για μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Την εικόνα αυτή ενισχύει το ότι τέθηκαν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια –εισόδημα μεταξύ 3 και 12 χιλιάδων ευρώ– αλλά και κοινωνικά κριτήρια, όπως μονογονεϊκότητα και ύπαρξη μελών με αναπηρίες.

Η κυβερνητική πρόταση από την άλλη πλευρά είναι η καταφυγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Εφόσον το χρέος του στεγαστικού δανείου έχει βεβαιωθεί στο Δημόσιο, οι Ρομά μπορούν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού να ρυθμίσουν το χρέος τους σε 240 δόσεις, με διαγραφή της βασικής οφειλής ως 75% και ως 95% στις προσαυξήσεις. Ενώ ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420, με διαγραφή έως 80% της οφειλής και ως 100% εκ των τόκων.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των Ρομά στην πράξη δεν επιλέξιμοι να μπουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η ρύθμιση αφορά σε παλαιά και νέα χρέη από 10.000 ευρώ και πάνω, με την προϋπόθεση να μην οφείλονται σε έναν μόνο φορέα κατά 90%. Άρα, αν κάποιοι από τους Ρομά έχουν χρέος μόνο στην τράπεζα ή στην εφορία, δεν είναι επιλέξιμοι, κάτι που πολύ συχνά συμβαίνει, αφού οι Ρομά όντας αποκλεισμένοι από την κοινωνική και οικονομική ζωή δε συνηθίζουν να έχουν συναλλαγές με πολλά πιστωτικά ιδρύματα. Όσον αφορά στις δόσεις, ειδικά για τις τράπεζες αλλά και προς, δεν σημαίνει ότι όποιος καταφέρει να μπει στη ρύθμιση λαμβάνει και τον μέγιστο αριθμό των δόσεων ή του «κουρέματος».

Εάν, για παράδειγμα, κάποιος είναι 60, 65 ή 70 ετών, τότε οι δόσεις είναι πολύ λιγότερες, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έγινε κανένα «κούρεμα», καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα πολλές φορές είναι απρόθυμα να ρυθμίσουν, πόσο μάλλον όταν η ολική αποπληρωμή του δανείου είναι εγγυημένη από το Δημόσιο ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις η ρύθμιση του Δημοσίου, που προκύπτει από τον «αλγόριθμο» δεν είναι εξυπηρετήσιμη από τους οφειλέτες, πόσο μάλλον από την ιδιαίτερη ομάδα των Ρομά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το «κούρεμα» στις οφειλές ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 20%, στις ελάχιστες περιπτώσεις, που κάποιος κατάφερε να ενταχθεί στον Μηχανισμό.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να υπάρξει πολιτική λύση στο πρόβλημα. Η μη επιστροφή των 50 χιλιάδων αυτών ανθρώπων στους καταυλισμούς θα είναι επ’ ωφελεία όλης της κοινωνίας. Οι Τσιγγάνοι κατάφεραν μέσω του προγράμματος επιδότησης μια κοινωνική ένταξη. Γιατί συνδέθηκαν με την ιδιοκτησία, έχοντας αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Το κράτος λοιπόν οφείλει να κάνει κάτι για να μην αποσυνδεθούν από τον κυρίαρχο παράγοντα της ένταξής τους, γυρνώντας 50 χιλιάδες Ρομά πίσω στα τσαντίρια.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Σκοπός:

Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν θέματα εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, που προέρχονται από τη χορήγηση στεγαστικών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13576/31.03.2003 για τη στεγαστική αποκατάσταση των Ρομά. Η παρούσα δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης αποσκοπεί να παρέχει στους συμμετέχοντες πιστωτές κοινωνική στήριξη και να διασφαλίσει της διατήρηση της πρώτης και μοναδικής κατοικίας τους, ταυτόχρονα δε να ρυθμίσει με τρόπο εξυπηρετήσιμο τις υφιστάμενες οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα και προς το Δημόσιο

Αίτηση οφειλέτη και πρόσκληση πιστωτή για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

1. Οφειλέτης, που έχει λάβει στεγαστικό δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13576/31.03.2003 για τη στεγαστική αποκατάσταση των Ρομά (ή οι νόμιμοι κληρονόμοι, εφόσον ο δανειολήπτης έχει αποβιώσει), μπορεί να υποβάλλει αίτηση για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης δανειακής του υποχρέωσης, εφόσον αυτή βρίσκεται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 6 μηνών. Η αίτηση υποβάλλεται προς το Ελληνικό Δημόσιο, Αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, για τη ρύθμιση των οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί στο Δημόσιο, και στο πιστωτικό ίδρυμα, που εξέδωσε το δάνειο, εφόσον η οφειλή παραμένει σε αυτό. Ο οφειλέτης δύναται να καταθέσει σχετική αίτηση και στους δύο φορείς, εφόσον τμήμα της οφειλής του έχει βεβαιωθεί στη ΔΟΥ και τμήμα της οφειλής του παραμένει στο πιστωτικό ίδρυμα, και ο κάθε φορέας ρυθμίζει αυτόνομα το τμήμα της οφειλής, που του ανήκει.

2.  Προκειμένου να υποβάλλει την ανωτέρω αίτηση, πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  •  να αποδεικνύει ότι έχει χρησιμοποιήσει το ποσό, που εκταμίευσε, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις στεγαστικές του ανάγκες (αγορά κατοικίας, αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας) με την προσκομιδή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης και αποδεικτικού ότι το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία του ή στην ιδιοκτησία νόμιμων κληρονόμων του οφειλέτη, εφόσον έχει αποβιώσει
  • να κατοικεί αυτός και η οικογένειά του στο επίδικο ακίνητο, και να μην έχει γίνει αυτό αντικείμενο μισθωτικής ή άλλης εκμετάλλευσης τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης
  • να βρίσκεται σε μόνιμη και ανυπαίτια αδυναμία εξυπηρέτησης της οφειλής του. Προς απόδειξη της αδυναμίας του, οφείλει να προσκομίσει φορολογική δήλωση τριών τελευταίων ετών και τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 15.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 20% για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Το όριο αυξάνεται επιπλέον 10% σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ή για κάθε προσταυόμενο μέλος με αποδεδειγμένη αναπηρία μεγαλύτερη του 67%.
  • η οικογένεια να διαθέτει στην ιδιοκτησία της μία μόνο κατοικία, η οποία να αποτελεί την πρώτη κατοικία, η οποία αγοράστηκε με τα χρήματα του επίδικου δανείου

Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη

Η αίτηση οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των ανωτέρω οφειλών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

α.  πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στο εισόδημά του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των οικονομικών προοπτικών του

β. κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και την αλλοδαπή

γ.  πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

δ. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία

1. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται, επιπλέον των στοιχείων του ανωτέρω άρθρου, υποχρεωτικά και τα εξής:

α. Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
β. Στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.

γ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ποσό που του χορηγήθηκε από το επίδικο δάνειο χρησιμοποιήθηκε από αυτόν προκειμένου να εξυπηρετήσει τις στεγαστικές του ανάγκες (αγορά κατοικίας, αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας)

δ. αποδεικτικό (Ε9, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, κτηματολογικό φύλλο ελέγχου, πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου, κ.α.), προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το επίδικο ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία του

ε. λοιπά αποδεικτικά ότι πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου (ενδεικτικά: δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E1) των τελευταίων τριών (3) φορολογικών ετών, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των τελευταίων τριών (3) ετών, πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους, πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους, καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

2. Ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

3. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του οφειλέτη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο αιτών ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.

Υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης

1.            Σε περίπτωση, που πληρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο οφειλέτης χαρακτηρίζεται επιλέξιμος για τη ρύθμιση των δανειακών του υποχρεώσεων, είτε προς το Δημόσιο είτε προς τα πιστωτικά ιδρύματα, και οι οφειλές του ρυθμίζονται ως εξής:

  • διαγράφονται ολοσχερώς τυχόν προσαυξήσεις, τόκοι και κάθε επιπλέον επιβάρυνση και το ύψος της προς ρύθμιση οφειλής ορίζεται και οριστικοποιείται στο υπολειπόμενο κεφάλαιο του δανείου, το οποίο καθίσταται άτοκο
  • το 40% της προς ρύθμιση οφειλής ρυθμίζεται σε 180 άτοκες συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός. Η καταβολή των δόσεων ξεκινάει τον δεύτερο μήνα μετά την αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση.
  • σε περίπτωση έγκαιρης και πλήρους αποπληρωμής του 40% της οφειλής με την ανωτέρω ρύθμιση, το υπόλοιπο 60% διαγράφεται και το δάνειο ή η οφειλή προς το Δημόσιο θεωρείται εξοφλημένη, χορηγείται δε στον οφειλέτη σχετική βεβαίωση εξόφλησης, μετά από έγγραφη αίτησή του.

2.  Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η ρύθμιση κληρονομείται από τους νόμιμους κληρονόμους, εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου, εφόσον στα πρόσωπά τους πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κι εφόσον η κατοικία εξακολουθεί να βρίσκεται στην ιδιοκτησία των κληρονόμων.

3.  Η ανωτέρω δυνατότητα ρύθμισης αφορά σε όλα τα δάνεια, ανεξάρτητα της κατάστασης, στην οποία βρίσκονται (σε καθυστέρηση, καταγγελμένα, με έκδοση Διαταγής Πληρωμής, κλπ).

4. Αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς καταβολές της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία έξι (6) δόσεων, το τραπεζικό ίδρυμα ή το Δημόσιο δύναται να κοινοποιήσει στον οφειλέτη καταγγελία της σύμβαση αναδιάρθρωσης. Καταγγελία από καταλαμβανόμενο πιστωτή συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης ως προς τον πιστωτή αυτόν. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς οποιοδήποτε πιστωτή συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του πιστωτή αυτού στο ύψος που είχαν πριν την σύμβαση αναδιάρθρωσης, αφαιρουμένων ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης, ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς το πιστωτικό ίδρυμα ή προς το Δημόσιο δεν ασκεί επίδραση στη ρύθμιση του έτερου φορέα / πιστωτή.

5. Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά στα πρόσωπα των κληρονόμων θανόντος αρχικού δανειολήπτη.

Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών

Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του  του ν.  (Α΄ 43) και του άρθρου 1 του α.ν.  (Α΄ 136) αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη πλήρωσης στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων ρύθμισης και αρνητικής απάντησης επί της αίτησής του

Advertisement

by

Tags: