ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» συστάθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 και αποτελεί το πρώτο τριτοβάθμιο σωματείο στην ιστορία των Ελλήνων Ρομά με σκοπό την εκπροσώπηση, τη στήριξη και την ενσωμάτωση των Ελλήνων Ρομά στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή κοινότητα σεβόμενη την πολιτιστική παράδοση των Ρομά. Βασικός της στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της Ρομά κοινότητας με απώτερο σκοπό τη σταδιακή αντιμετώπιση και εξάλειψη όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι τσιγγάνοι στη χώρα μας στα ζητήματα της καθημερινής διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης.

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ δραστηριοποιείται σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια, τόσο μέσω της πολυσχιδούς δράσης των μελών της όσο και μέσω των 8 δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών που την απαρτίζουν. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της Συνομοσπονδίας είναι οι δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ρομά (ΟΣΕΡΠΑ πρώην ΠΑΝΟΣΕΡ), Ομοσπονδία Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος» Ρομ, Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων Ρομ, Ομοσπονδία Κρήτης, Ομοσπονδία Κομοτηνής Ελλήνων Ρομά Θράκης και Διασποράς, Ομοσπονδία Ξάνθης Ελλήνων Ρομ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ομοσπονδία Ρομ Βορείου Ελλάδος «Βεργίνα», Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδας (σε προσωρινή διοικούσα επιτροπή).

Κάθε Ομοσπονδία από αυτές περιλαμβάνει τα πρωτοβάθμια όργανα Ρομά (συλλόγους, φορείς, σωματεία) της περιφέρειας την οποία αντιπροσωπεύει και δρα σε άμεση συνεργασία τόσο με τη Συνομοσπονδία όσο και με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες. Το γεγονός της συσσωμάτωσης όλων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των Ελλήνων Ρομά σε μία συνομοσπονδία έχει από μόνο του εξαιρετική σημασία τόσο για τους ίδιους τους Έλληνες Ρομά όσο και για τους άλλους κοινωνικούς φορείς αλλά και την Ελληνική Πολιτεία.

Στα πλαίσια αυτά, η Συνομοσπονδία έχει ήδη συμμετάσχει και συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα και δίκτυα με σκοπό την αντιμετώπιση όλων των χρόνιων προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ομαλή ένταξη των Ελλήνων Ρομά. Συνεπής στις αρχές της και τις επιδιώξεις της η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο και αντιπροσωπευτικότερο συνομιλητή της Ρομά κοινότητας της Ελλάδας με τους πολιτικούς και πολιτειακούς φορείς της χώρας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες Ρομά, με γνώμονα την σταδιακή άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση και προαγωγή των νόμιμων συμφερόντων τους.

Το μέχρι τώρα έργο της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ έχει εστιαστεί στους παρακάτω άξονες:

 • τη μείωση της σχολικής διαρροής και την ποιοτική και ποσοτική αύξηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των Ρομά σε όλα τα επίπεδα,
 • τη σταδιακή μείωση και την οριστική εξάλειψη του φαινομένου των πρόωρων γάμων,
 • την αύξηση της απασχόλησης και των ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας,
 • τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία και των συνθηκών στέγασης,
 • την αύξηση της συμμετοχής της Ρομά κοινότητας στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όπως ορίζει και το νέο 10ετές πλάνο της ΕΕ,
 • τη διατήρηση και προώθηση της Ρομά πολιτιστικής κουλτούρας,
 • τη συνεργασία και αλληλεπίδραση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή κοινωνία με τελικό στόχο την ομαλή ένταξη των Ρομά,
 • την ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά,
 • την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων των Ρομά καθώς και την άρση του πολλαπλού αποκλεισμού και των φαινομένων μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και αντιτσιγγανισμού.

Το θεματικό εύρος δράσεων της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας εστιάζει στους βασικούς άξονες προώθησης της ολιστικής ομαλής ένταξης των Ρομά στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της στέγασης, της απασχόλησης, της Ρομά κουλτούρας και του αθλητισμού, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της εξάλειψης της ρητορικής του μίσους και του αντιτσιγγανισμού.

Η Συνομοσπονδία καλύπτει ένα πολύ σημαντικό φάσμα δράσεων σε πανελλαδικό, ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο. (Βλ. αναλυτικότερα στην Περιγραφή των Δράσεων)

Σε πολιτικό επίπεδο αποτελεί τον σημαντικότερο συνομιλητή της ελληνικής πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας για θέματα που αφορούν την ελληνική Ρομά κοινότητα, λειτουργώντας ως πλατφόρμα συνεχούς διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων με όλους τους φορείς, οργανώσεις αλλά και απλά μέλη της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά. Επιπλέον συμμετέχει σε πλήθος δικτυώσεων, δράσεων και προγραμμάτων που προωθούν και ενισχύουν τη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων Τσιγγάνων στην κοινωνία στους προαναφερθέντες άξονες.

Αποτελεί μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Δ.Α.) και των Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε.Π.) Αττικής, Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας και είναι επίσημος κοινωνικό-οικονομικός εταίρος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με το Ε.Κ.Κ.Ε. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Προγραμματικές συμβάσεις με το Ι.Κ.Υ για υλοποίηση προγραμμάτων και συμμετέχει σε Ειδική Μικτή Επιτροπή με την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε).

Σε διεθνές επίπεδο είναι μέλος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕPALE) και του ευρωπαϊκού Δικτύου «Mentors of Europe» το οποίο δραστηριοποιείται στην υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην βελτίωση της πρόσβασης Ρομά σε φορείς υγειονομικής περίθαλψης και υγείας, εκπαίδευσης εργασιακής ένταξης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιπλέον, συμμετέχει στη Διεθνή Συμμαχία για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος (IHRA).

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά φόρα διαλόγου καθώς και αναπτύσσει συστηματικό διάλογο με τις υπηρεσίες της ΕΕ και ιδιαίτερα την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης με στόχο την ένταξη του αντιπροσωπευτικού φορέα των Ελλήνων Ρομά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ήδη έχει συμμετάσχει και υλοποιήσει με επιτυχία τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα: RomABC – The Next Dimensions, Thrive I-Innovative stuff training for high quality Roma education, The National Anchoring of Rominko, Thrive II-Innovative stuff training for high quality Roma education.

Στα πλαίσια όλων των παραπάνω, η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επαφή με το σύνολο της Ρομά κοινότητας, προωθώντας και υπερασπίζοντας τα δικαιώματα της, οργανώνοντας και υποστηρίζοντας συνεχείς καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Ρομά κοινότητα σήμερα στην Ελλάδα.

Καταστατικό

Advertisement
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

  Στην Πανεπιστημίου αρ. 56, 1ος όροφος στις 20/12/2016 και ώρα 18.00 συνήλθαν αυτόκλητα και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση τους σε σώμα. Read more

 • Καταστατική Γενική Συνέλευση

  Καταστατική Γενική Συνέλευση

  Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Read more