Category Archives: Δελτία Τύπου

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

Με το δεκαπενθήμερο των μαθητικών και φοιτητικών χειμερινών διακοπών (23/12/2021-07/01/2022) συνέπεσε η διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/minlab/?p=5472 που αφορά την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 (ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030).  

Μετά από προσεχτική ανάγνωση των 190 σελίδων του κειμένου που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, με λύπη μας διαπιστώσαμε την παντελή εξάλειψη της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ. Αυτή η απόπειρα αποδόμησης  της  μόνης ώριμης προσπάθειας των Ελλήνων Ρομά,  η οποία υλοποιήθηκε την τελευταία πενταετία από την ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ βρίσκει αντίθετη όλη την Κοινότητα, όπως αυτή εκφράστηκε στο περιθώριο του εορταστικού κλίματος, από τους νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους της σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το προκλητικό γεγονός αυτής της απαξίωσης ήρθε δε να συμπληρωθεί με την εξωθεσμική, παράνομη και επικίνδυνη υποκατάσταση του μόνου δημοκρατικά εκλεγμένου και σε καθημερινή λειτουργία στο πεδίο για πέντε ολόκληρα χρόνια, οργάνου εκπροσώπησης των Ελλήνων Τσιγγάνων, από μια ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία), η οποία μάλιστα βαφτίζεται, «ετσιθελικά» σε τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών τους. 

Αυτή η πολιτική απόφαση θυμίζει σε όλους την καθαρή λογική του «διαίρει και βασίλευε», αφού φέρνει σε σύγκρουση τους ίδιους τους Ρομά.

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι είναι διαφορετική η συλλογική οργάνωση και η ομαδική αυτοοργάνωση στα πλαίσια ενός  τριτοβάθμιου σωματείου και διαφορετική η οργάνωση στα στελέχη και τους εταίρους μιας ΜΚΟ και δεν πρέπει αυτά να συγχέονται σε καμία περίπτωση.

Εξαιρώντας το στρεβλό του «γκρεμίσματος» της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και κρίνοντας περαιτέρω και επί της ουσίας το κείμενο της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 διαπιστώνεται ότι αποτελεί προϊόν συμβιβασμού του υπουργείου με άλλα υπουργεία, με αντιφάσεις και αλληλοαναιρέσεις. Από την άλλη είναι ένα καθαρά τεχνικό κείμενο που είναι αδύνατο να διαβαστεί και να γίνει κατανοητό από την πλειοψηφία των Ελλήνων Ρομά. Αυτό οδήγησε πολλές φωνές  εντός της Κοινότητας να πουν ξανά το γνωστό «για τους Ρομά, ακόμα μια φορά χωρίς τους Ρομά».

Στα  θετικά του συγκαταλέγεται το ότι ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής, όμως απέχει κατά πολύ από την αρχική πρόταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα θολά σημεία του είναι ότι το σχέδιο αναφέρει μόνο πόρους από το ΕΣΠΑ, εξαιρώντας τους εθνικούς πόρους και δεν προβλέπει τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. 

Επίσης, δεν έχει ληφθεί υπόψιν η ανάγκη για θέσπιση θετικών μέτρων βάσει ερμηνείας του άρθρου 116, παράγραφος β’ του Συντάγματος, ενώ έχουν αποκλειστεί και όλες οι Ομοσπονδίες Ρομά, τα μέλη δηλ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ.  

Ακόμα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι άμεσα ωφελούμενοι της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 δεν πρέπει να είναι μόνο Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Άμεσα ωφελούμενοι της Στρατηγικής πρέπει να είναι όλοι οι Ρομά  που διαμένουν στην Ελλάδα.

ΨΗΦΙΣΜΑ: «ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΚΕ ΡΟΜΑ 2021-2030 – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ»

Στο πρώτο έκτακτο ΔΣ του 2022 της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά  ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, με αφορμή την υπό εξέλιξη διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/minlab/?p=5472 για την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 (ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030), τα μέλη του Τριτοβάθμιου Οργάνου Εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά αποφάσισαν ομόφωνα να εγκρίνουν το ακόλουθο Ψήφισμα, και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Βασίλη Πάντζο να προωθήσει την επικοινωνία και διάχυση του.

1.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν τη μεθοδολογία εκπόνησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, καθώς αξιοποίησε με συστηματικό τρόπο τα πορίσματα της αποτίμησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2011-2020 και του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2017-2021, και στηρίχθηκε σε σημαντική έκταση σε διδάγματα των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της ένταξης των Ρομά. 

2.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη συμβολή της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας (Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) τόσο στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, όσο κυρίως στην τεχνοκρατική προώθηση μίας ιδιαίτερα σύνθετης διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινότητας των Ρομά την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2021, που υποστηρίχθηκε ενεργά από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε για πρώτη φορά στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινότητας των Ρομά να εκφράσουν με συστηματικό τρόπο τις ανάγκες τους και να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή τους στην Ελληνική κοινωνία. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ αναμένει την αξιοποίηση της συμβολής της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στις διαδικασίες υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, ιδίως στα πρώτα κρίσιμα στάδια εφαρμογής της.

3.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν τις προτεινόμενες βασικές προτεραιότητες δράσης της Ελληνικής Πολιτείας την περίοδο 2021-2030 για την ένταξη των Ρομά (ΠΥΛΩΝΑΣ Ι. «Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά», ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ. «Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά», ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ. «Πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά», ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV.«Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή»), θεωρώντας ότι ανταποκρίνονται σε σημαντική έκταση (με κύρια εξαίρεση την πρόσβαση των Ρομά σε αξιοπρεπή και οικονομικά ανεκτή στέγαση) τόσο στις διαπιστωμένες ανάγκες της κοινότητας των Ρομά, όσο και στις απαιτήσεις του νέου Στρατηγικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρομά 2021-2030 (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2020 «Μια Ένωση Ισότητας – Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά», Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαρτίου 2021 για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά).

4.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ δεν αποδέχεται ότι άμεσα ωφελούμενοι της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 πρέπει να είναι μόνο Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειαςΆμεσα ωφελούμενοι της Στρατηγικής πρέπει να είναι όλοι οι Ρομά  που διαμένουν στην Ελλάδα και:

 • είτε απειλούνται άμεσα από υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας διαρθρωτικών παραγόντων, που θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα τους να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω ίδιων πόρων, 
 • είτε βιώνουν μη θεσμικά αποδεκτές καταστάσεις διακρίσεων από το κράτος, την αγορά και άλλους (οργανωμένους ή μη) πολίτες,
 • είτε αδυνατούν να εξασφαλίσουν για υποκειμενικούς / αντικειμενικούς λόγους συνθήκες ουσιαστικής συμμετοχής στην Ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, η ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 πρέπει να αποτελέσει μοχλό για την προώθηση παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την ισότιμη πρόσβαση και άλλων Ελλήνων πολιτών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η υγεία, η απασχόληση, η στέγαση και η ενέργεια.

5.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο κατοχύρωσης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 σε σχέση με τον ΠΥΛΩΝΑ ΙV, θεωρώντας ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες (Διατομεακή Επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη των Ρομά, Εθνικό Παρατηρητήριο Ρομά, Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, Φόρουμ Ρομά) θα επιτρέψουν την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της αυτεξουσιότητας υπό μία βασική προϋπόθεση: την ουσιαστική συμμετοχή της κοινότητας των Ρομά στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών που τους αφορούν.

6.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ θεωρεί, όμως, ότι σε αντίθεση με το προσχέδιο της Στρατηγικής που είχε κατατεθεί προς συζήτηση από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη το καλοκαίρι του 2021, η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της υπό διαβούλευση ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 δεν εξασφαλίζουν την θεμελιώδη αρχή της ουσιαστικής συμμετοχής της κοινότητας των Ρομά στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών που τους αφορούν, καθώς:

 • Δεν αναγνωρίζεται ο θεσμικός ρόλος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» ως το πρώτο τριτοβάθμιο σωματείο στην ιστορία των Ρομά με σκοπό την εκπροσώπηση, τη στήριξη και την κοινωνική ένταξη τους.
 • Δεν εξειδικεύεται ο τρόπος συμμετοχής και αξιοποίησης των πρωτοβουλιών του ΠΥΛΩΝΑ ΙV (ιδίως σε σχέση με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ρομά και το Φόρουμ Ρομά) από την κοινότητα των Ρομά. 
 • Απουσιάζει οποιαδήποτε δράση ενίσχυσης της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών μελών της από την Ελληνική πολιτεία.
 • Απουσιάζει οποιαδήποτε ρητή αναφορά στην προώθηση στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών μελών της για την υλοποίηση της Στρατηγικής.
 • Υποκαθίσταται ο θεσμικός ρόλος της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών μελών της από άτυπα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (βλ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών») που δεν εκπροσωπούν την κοινότητα των Ρομά.

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ υπενθυμίζει μία διαχρονική πραγματικότητα: η προώθηση σχέσεων ευέλικτης συνδιαλλαγής του επίσημου κράτους με «συλλογικότητες» που δεν εκπροσωπούν θεσμικά τα δικαιώματα της κοινότητας των Ρομά δημιουργούν καταστάσεις  πατερναλισμού και συντηρούν το φαινόμενο των τσιγγανοπατέρων,  αποτελώντας τροχοπέδη στην ισότιμη ένταξη όλων των Ελλήνων Ρομά. Το ΔΣ της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ είναι αντίθετο  με  οποιεσδήποτε σχετικές απόπειρες απαξίωσης της κοινότητας των Ρομά και επιλεκτικής υποκατάστασής της από μια ΑΜΚΕ, η οποία δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τους Έλληνες Ρομά. 

7.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν το προτεινόμενο πλαίσιο παρεμβάσεων της κεντρικής διοίκησης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, αλλά επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της ίδρυσης Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Ρομά που θα προωθήσουν Περιφερειακές Στρατηγικές  Ένταξης των Ρομά και της βελτίωσης των Παραρτημάτων Ρομά των Κέντρων Κοινότητας υπό τον συντονισμό των ενώσεων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ) και την τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

8.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν το προτεινόμενο πλαίσιο των πηγών χρηματοδότησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, αλλά επισημαίνει τόσο την ανάγκη δέσμευσης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υποστήριξη βιώσιμων δράσεων μακράς διάρκειας, όσο κυρίως τους κινδύνους υπερβολικής στήριξης αποσπασματικών προγραμμάτων ενίσχυσης της κοινότητας των Ρομά σε πηγές του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Το ΔΣ της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ  ζητά την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της διαβούλευσης για ένα δεκαήμερο από την αρχικώς καθορισμένη ημερομηνία λήξης της (07/01/2022) ώστε να επιτευχθεί η πραγματική διαβούλευση των δυνητικά ωφελούμενων της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030, των Ελλήνων Ρομά.

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει τη Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, κα Καλλιόπη Λυκοβαρδή, σε συνάντηση εργασίας με στόχο την επισκόπηση της μεταξύ μας αλληλογραφίας και συνεργασίας μέχρι σήμερα, η οποία και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣτΠ τη Δευτέρα 13/12/2021.

Με αφορμή την ήδη υπάρχουσα συνεργασία παρουσιάστηκαν το έργο και οι στόχοι του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρομά. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ κ. Ηλίας Γιαννόπουλος και από την πλευρά της Equal society ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Φρεμεντίτης και ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Φώτης Σπυρόπουλος.

Τον ΣτΠ εκπροσώπησαν η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη κα Καλλιόπη Λυκοβαρδή και η senior investigator κα Δήμητρα Μυτιληναίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πάπας Φραγκίσκος / Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι καλεσμένος της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου ο Πρόεδρος της Ελλαν Πασσε κ. Βασίλειος Πάντζος.

Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του Ποντίφικα που έθεσε στο κέντρο όλων την ανθρώπινη αξία και την ανάγκη για προώθηση τομών και μεταρρυθμίσεων προκειμένου η κοινωνία μας να δείξει το ανθρώπινο και αλληλέγγυο πρόσωπο της στους αποκλεισμένους και αδικημένους αυτού του κόσμου.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ κ. Βασίλειος Πάντζος

Πρέπει άμεσα να υιοθετήσουμε πολιτικές ενάντια στον ρατσισμό, την μισαλλοδοξία και τη ρητορική του μίσους.Η εποχή μας με τόσα προβλήματα και ανισότητες πρέπει να βρει τον δρόμο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΣΙΓΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τις εξελίξεις σχετικά με την ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα στο Πέραμα στις 22-10-2021 και στηρίζει την οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη μέσω της νομικής της υπηρεσίας. Κύριο αίτημα της είναι η απονομή δικαιοσύνης, χωρίς συγκαλύψεις και στρεβλώσεις, καθώς και η κοινωνική συνοχή και ειρήνη. 

Πέντε χρόνια τώρα αναζητάμε γέφυρες συνεργασίας και λύσεις προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς δυστυχώς καμία απολύτως ανταπόκριση. Ας αποτελέσει αυτό το τραγικό συμβάν αφορμή για να αποκατασταθούν οι σχέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας με την κοινότητα των Ελλήνων Ρομά. Με αίσθημα ευθύνης επιθυμούμε να εισφέρουμε γόνιμα στο δημόσιο διάλογο με τις παρακάτω προτάσεις:

1. Για την ουσιαστική κοινωνική ένταξη των Ρομά, απαιτείται μια σταθερή θεσμικά αναγνωρισμένη συνεργασία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με την Πολιτεία στη βάση της ισότιμης συμμετοχής στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Μόνο μέσα από την θέσπιση μιας οργανικής εταιρικότητας ανάμεσα στα επίπεδα της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης με την θεσμική εκπροσώπηση των Ρομά σε όρους θετικού διαλόγου και συναίνεσης θα μπορέσει η Πολιτεία να θεσπίσει βιώσιμες και αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης.   

2. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και της συμμετοχικής διαδικασίας που προτείνουμε, μπορούν να πραγματοποιηθούν στοχευμένες δράσεις μεταφοράς βιωματικών εμπειριών παραβατών Ρομά (φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, κ.λπ.) που θα αποτρέπουν τους ομόφυλούς τους από την παραβατική συμπεριφορά. 

3. Κομβικής σημασίας είναι η δημιουργία Επιτροπής για την καταγραφή και ανάλυση του εγκληματικού φαινομένου που λειτουργεί σε κάποιες κοινότητες Ρομά (εγκληματογόνες αιτίες, παραβατικότητα επιβίωσης σε μεγάλο βαθμό, οργανωμένο έγκλημα στους κόλπους των Ελλήνων Ρομά) με συγκεκριμένη μεθοδολογία και στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ., της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και ειδικοί επιστήμονες.

4. Επιπλέον, έργο της ως άνω Επιτροπής να είναι ο σχεδιασμός και η επεξεργασία ενός Στρατηγικού σχεδίου για την απογκετοποίηση των κοινοτήτων Ρομά, με μετεγκατάσταση πληθυσμού / διάχυση πληθυσμού στον κοινωνικό ιστό βάσει ηλικιακών κριτηρίων και βαθμού ωρίμανσης ένταξης.

5. Επιπροσθέτως, είναι σημαντική η διαρκής και ανθρώπινη παρουσία σε όλους τους καταυλισμούς, τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, με εφαρμογή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. 

6. Απαραίτητη είναι επίσης η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας (Ρομά και μη Ρομά) σε άμεση συνέργεια και σύμπραξη με τους εμπλεκόμενους Δήμους (Μενίδι, Λιόσια, Ασπρόπυργος, Ζεφύρι, Δενδροπόταμος, Αγία Σοφία κ.λπ.). Ενδεικτικά αναφέρουμε, τη διοργάνωση ημερίδων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δημιουργικών ενασχολήσεων (ιστορία, αρχαιολογία, εικαστικά, γνωριμία του τόπου, κ.λπ.). 

7. Αποτελεί πεποίθησή μας πως η ένταξη νέων Ρομά με ποσόστωση στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ θα φέρει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, καθώς αρκετοί Ρομά γνωρίζουν βιωματικά το φαινόμενο της παραβατικότητας σε όλο του το εύρος. (Ερμηνεία άρθρου 116 παρ. 2 περί προσωρινής/μεταβατικής θέσπισης θετικών μέτρων ως τρόπος αντιμετώπισης της ευαλωτότητας, που χαρακτηρίζει μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων Ρομά.)

8. Σκόπιμο κρίνεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ να αναπροσαρμόσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ενεργητικής ή παθητικής εμπλοκής Ελλήνων αστυνομικών στην ανοχή του παραβατικού φαινομένου. Επίσης, η τιμώρηση των αποδεδειγμένων περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας θα αποτελούσε εγγύηση για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κοινότητας και ελληνικής αστυνομίας.

9. Το γραφείο Τύπου του Υπουργείου και της ΕΛ.ΑΣ θα πρέπει σε συνεργασία με το ΕΣΡ, την ΕΡΤ και άλλους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υιοθετήσουν κώδικα δεοντολογίας κατά της ρητορικής του μίσους και μετάδοσης της πληροφορίας με ρατσιστικό τρόπο και πρόθεση στοχοποίησης. 

10. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πέραν του κατασταλτικού χαρακτήρα των πρωτοβουλιών του θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην αναγκαιότητα ολιστικής προσέγγισης του φαινομένου και τη χάραξη πολιτικών που θα στοχεύουν στην πρόληψη και στον εν γένει σχεδιασμό κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των Ελλήνων Ρομά.

11. Τέλος, απαιτείται διαρκής και καθημερινή συνεργασία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και τα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία για την εκπαίδευση των αστυνομικών μέσω σεμιναρίων ευαισθητοποίησης και την πρόληψη φαινομένων αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Έχουν διοχετευθεί άπειροι πόροι, παρά ταύτα η αποκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας και κοινότητας Ρομά παραμένει το ζητούμενο.

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, ως ο θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, στρατεύεται με όλες τις δυνάμεις της στο πλευρό της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων της, προκειμένου να προωθηθούν ενέργειες και δράσεις που θα συμβάλουν στην ομαλή κοινωνική ένταξη των Ρομά συμπολιτών μας και στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού τους με στόχο την κοινωνική συνοχή και ειρήνη. 

ΔΕΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 18ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 

Οργή, οδύνη και βαρύτατο πένθος στην κοινότητα των Ελλήνων Ρομά μετά τη δολοφονία του 18χρονου Ρομά στο Πέραμα από άντρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το βράδυ της Παρασκευής 22-10-2021. 

Το γεγονός αυτό έφερε στη μνήμη όλων παρόμοια περιστατικά δολοφονιών ρατσιστικού μίσους κατά μελών της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά τα τελευταία χρόνια. Μετά την 13χρονη το 2018 στην Άμφισσα, τον 52χρονο που πυροβολήθηκε για δύο κοτόπουλα το 2019 στο Ζευγολατιό και τον 18χρονο το 2020 στην Πιπερίτσα, άλλος ένας 18χρονος Ρομά προστίθεται στη σύγχρονη λίστα των εγκλημάτων μίσους.  

Τα προηγούμενα χρόνια οι δολοφόνοι ήταν ένοπλοι πολίτες, ενώ αυτή τη φορά το έγκλημα διαπράχθηκε από όργανα του επίσημου κράτους με τους επτά αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να αδειάζουν τα περίστροφα τους ανοίγοντας πυρ  κατά ριπάς με 38 σφαίρες απέναντι σε τρείς άοπλους Ρομά νεαρής ηλικίας. 

Αυτό γέννησε πολλά αμείλικτα ερωτήματα τόσο στην οικογένεια του δολοφονημένου 18χρονου όσο και στην ευρύτερη κοινότητα των Ελλήνων Ρομά. Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με ισχυρό το αίσθημα ευθύνης στάθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στην οικογένεια, με την παρουσία του Προέδρου, Βασίλη Πάντζου, ο οποίος  εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του δολοφονημένου.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο ημέρες, είναι τα εξής:

1)         Ποια η  κοινωνική ωφελιμότητα της 35λεπτης καταδίωξης μέσα στον αστικό ιστό από τη μια άκρη της πόλης στην άλλη;

2)         Γνώριζαν οι αστυνομικοί την πολιτισμική ταυτότητα των τριών δραστών κατά την διάρκεια της παρατεταμένης καταδίωξης;

3)         Από πού προκύπτουν οι εφτά τραυματίες αστυνομικοί, όταν στο οπτικοακουστικό υλικό ακούγεται ξεκάθαρα ο αξιωματικός να αναφέρει ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι καλά στην υγεία τους; 

4)         Γιατί αναφερόταν ως 20χρονος και σεσημασμένος ο οδηγός, ο οποίος ήταν 18 ετών και χωρίς βεβαρημένο ποινικό παρελθόν (είχε κατηγορηθεί για κλοπή ενός μοτοποδηλάτου); Πού είναι η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα και η δεοντολογία των ΜΜΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση;

5)         Ποια ήταν και πως αποδεικνύεται η αυτοάμυνα των αστυνομικών, η οποία να δικαιολογεί τη χρήση όπλων και μάλιστα 38 σφαιρών μέσα στον αστικό ιστό;

6)         Πως κινδύνεψαν οι ζωές των εφτά αστυνομικών από τρεις άοπλους νεαρούς; 

7)         Αν μέσα στο αυτοκίνητο δεν επέβαιναν νεαροί Ρομά, θα προέβαιναν σε τόσο εκτεταμένη χρήση βίας οι αστυνομικοί;

8)         Γιατί δεν πυροβόλησαν στα λάστιχα ώστε να ακινητοποιηθεί το όχημα, αλλά αντιθέτως έστρεψαν τις κάνες τους προς τους επιβαίνοντες του οχήματος και έριχναν εν ψυχρώ;

9)         Ποιοι πολίτες έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και ποιοι το στερούνται λόγω ιδιαίτερων πολιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών;

10)       Ποιο αδίκημα νομιμοποιεί την εν ψυχρώ αφαίρεση δια απανωτών πυροβολισμών της ζωής ενός άοπλου 18χρονου;

Δέκα αναπάντητα και αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από το επίσημο κράτος, το οποίο οφείλει να αποδώσει δικαιοσύνη χωρίς σκιές συγκάλυψης…

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, ως ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, γίνεται καθημερινά δέκτης της κραυγής αγωνίας της κοινότητας. Οι Έλληνες Τσιγγάνοι ανά την επικράτεια βιώνουν μία χρόνια ανθρωπιστική κρίση, η οποία σε συνθήκες πανδημίας και ακραίων καιρικών φαινομένων αναδεικνύεται με τον χειρότερο τρόπο.

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να επιστήσει την προσοχή του κράτους στα μείζονος σημασίας ζητήματα των Ελλήνων Τσιγγάνων. Με κάθε ευκαιρία ενημερώνει τους αρμόδιους για την κατάσταση στο πεδίο με υπομνήματα, προτάσεις, ανοιχτές επιστολές και δελτία τύπου. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει τη χώρα μας το τελευταίο έτος, η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης σε συνέχεια συνεχούς επικοινωνίας με το πεδίο και επιτόπιων αυτοψιών, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ιανός» και κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Μήδεια», ζήτησε την άμεση μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των αρμόδιων αρχών για πρόνοια και προστασία, χωρίς καμία ανταπόκριση. 

Καθώς διανύουμε την κακοκαιρία «Μπάλλος» ζητάμε για ακόμη μια φορά, με υπόμνημα προς τους αρμόδιους υπουργούς, την μέριμνα της πολιτείας και τη λήψη μέτρων περίθαλψης και σίτισης για όλους τους ευάλωτους συμπολίτες μας που πλήττονται δυσανάλογα σε τέτοιες περιόδους.

Πέρα από την αντιμετώπιση των αδήριτων αναγκών που δημιουργούν οι καιρικές συνθήκες, τονίζουμε την ανάγκη οριστικής και ολιστικής επίλυσης των ζητημάτων που ταλανίζουν την κοινότητα των Ελλήνων Τσιγγάνων, με κυριότερο το ζήτημα της στέγασης, προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. 

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για αποτελέσματα στο πεδίο, φτάνει πια η υποκρισία και η αναλγησία του επίσημου κράτους. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Μνημείο Ολοκαυτώματος, Βερολίνο

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά » ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» εκφράζει την ολόθυμη στήριξή της στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας «ΚΙΣΕ» ως προς την πρόσφατη ανακοίνωση του με αφορμή την τοποθέτηση του κ. Θάνου Πλεύρη στο ευαίσθητο Υπουργείο Υγείας.

Υπενθυμίζουμε πως θύματα του Ολοκαυτώματος κατά τις θηριωδίες των Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξαν και πάνω από 1.5 εκ Τσιγγάνοι σε όλη την Ευρώπη.

Ο άγνωστος Αφανισμός (poraimos) των Ρομά συνιστά μια από τις μαύρες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας.

Επιπλέον το νέο δεκαετές Ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της ομαλής ένταξης των συμπολιτών μας Ρομά στον κοινωνικό ιστό, αλλά και η υπό διαβούλευση νέα Εθνική Στρατηγική ένταξης καθιστούν την ισότιμη πρόσβαση των ευάλωτων κοινοτήτων Ρομά στις δομές υγείας (ιδιαίτερα σε περίοδο πανδημίας covid 19, όπου παραμένουν λόγω των άθλιων και απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης οι πιο εκτεθειμένοι), έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες τους, μιας και ο αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση τους μαζί με τον αντιτσιγγανισμο καλά κρατούν.

Ζητάμε ξεκάθαρες και σαφείς καταδίκες σε τέτοια φαινόμενα τόσο από το νέο Υπουργό Υγείας, όσο και από την Ελληνική Κυβέρνηση και σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 20ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Μια μεγάλη νίκη πέτυχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον δικαστικό αγώνα της, στο πλευρό της 20μελούς οικογένειας  Ρομά, που ο Δήμος Φυλής εκδίωξε από το σπίτι της, πετώντας την στο δρόμο και γκρεμίζοντάς το. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με απόφασή του, έκρινε παράνομη και καταχρηστική τη συμπεριφορά του Δήμου και διέταξε να επιστρέψει η οικογένεια στο σπίτι της. Ο Δήμος τώρα οφείλει να καθαρίσει το οικόπεδο και να αποκαταστήσει την οικογενειακή στέγη.

Το γεγονός γνωστοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση:

«Καλό μήνα!

Το Μονομελές Πρωτοδικείο μόλις δικαίωσε την 20μελή οικογένεια που ο Δήμος Φυλής, τον περασμένο Φλεβάρη, εκδίωξε από το σπίτι της, γκρεμίζοντάς το και πετώντας στο δρόμο την 90χρονη προγιαγιά, τα 9 ανήλικα παιδιά, τους γονείς και τους παππούδες τους, σε συνθήκες παγετού και εν μέσω Πανδημίας και lockdown.

Το Δικαστήριο, με εμπεριστατωμένο σκεπτικό, έκρινε ότι οι ενέργειες του Δήμου ήταν παράνομες, καταχρηστικές, αντίθετες στα χρηστά ήθη και προκάλεσαν ανυπαίτια βλάβη στην οικογένεια. Η δικαστική απόφαση ανέστειλε το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής της οικογένειας, διαπιστώνοντας την ακυρότητά του, και ο Δήμος Φυλής, που γκρέμισε το σπίτι με το πρόσχημα ότι «θα κάνει χώρο πρασίνου» και άφησε επί 6.5 μήνες, μέχρι σήμερα, τα μπάζα του γκρεμισμένου σπιτιού εκεί, καλείται τώρα να αποδώσει πίσω το οικόπεδο και να αποκαταστήσει την οικία που κατέστρεψε.

Μια μεγάλη νίκη της ανθρωπιάς και του δικαίου, απέναντι στην αναλγησία, την αυθαιρεσία και τον ρατσισμό. Κι ένα μάθημα, ότι, όσο δυνατοί κι αν νομίζουν ότι είναι οι μηχανισμοί της εξουσίας, οι άνθρωποι, όταν αγωνίζονται απέναντι στην αδικία, μπορούν να τους νικήσουν.

Ως δικηγόρος της οικογένειας, χθες πήρα τη μεγαλύτερη ανταμοιβή: το χαμόγελο των μικρών παιδιών της οικογένειας, που προσμένουν πια να επιστρέψουν στην εστία τους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Δείτε την ανάρτηση της  Ζωής Κωνσταντοπούλου  στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.facebook.com/photo?fbid=414457173376370&set=a.369217914566963

ΡΟΜ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Κάτω Αχαΐα, 22-07-2021

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η πληροφορία, η γνώση και η ενημέρωση είναι τα βασικά εργαλεία που μεταβάλλουν τη σύγχρονη πραγματικότητα και μας βοηθούν να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, συνειδητοί πολίτες. 

Ήρθε ο καιρός λοιπόν να μάθουμε να μοιράζουμε τη σωστή γνώση και πληροφορία για να ενισχύσουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη και να σταματήσουμε να αναπαράγουμε στερεότυπα και συμπεριφορές που είναι αναχρονιστικές και κρατάνε δέσμιους ανθρώπους και κοινότητες στον κοινωνικό αποκλεισμό. Κοινότητες όπως αυτή των Ρομά που δυστυχώς εξακολουθεί να βιώνει  αδιαφορία και  εχθρότητα. 

Η διαφορετικότητα πάντα τρομάζει αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθούμε στο άλλο άκρο, την απόλυτη ομοιογένεια. Σκοπός είναι να μπορούμε να συνυπάρχουμε ελεύθερα και οργανωμένα. Δυστυχώς όμως στις κοινότητες των Ρομά δεν το βλέπουμε αυτό. Στιγματίζονται, περιθωριοποιούνται και αντιμετωπίζονται ακόμη και σήμερα σαν «πρόβλημα». Ένα «πρόβλημα» που δεν θέλουμε να ασχοληθούμε, αφήνοντάς τους να γίνονται έρμαια εκμετάλλευσης και να κινούνται αναγκαστικά στο όριο μεταξύ νομιμότητας και ανομίας απλά και μόνο για να μπορέσουν να επιβιώσουν.      

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, οι Ρομά στην Ελλάδα εξακολουθούν να βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις, ενώ η τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε για άλλη μια φορά τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις ένα μικρό ποσοστό των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των Ρομά καταγγέλλονται σε αρμόδιους φορείς.

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στη Λάρισα, 15-07-2021

Η πρωτοβουλία «ΡΟΜ» από τον Μάρτιο του 2021 με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Equal Society και εταίρους την Ελλάν Πασσέ – Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά και την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό δημιουργώντας το πρώτο «Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά», το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται και προωθεί τις καταγγελίες των Ρομά προς επίλυση σε αρμόδιους φορείς. Η δράση στοχεύει να συμβάλλει καθοριστικά στην προάσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας καθώς το έργο ξεκίνησε να υλοποιεί ποικίλες δράσεις όπως:

 • Λειτουργία Παρατηρητηρίου
 • Εκπαίδευση διαμεσολαβητών 
 • Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Καταγραφή, επεξεργασία και προώθηση αναφορών σε αρμόδιους φορείς
 • Συγγραφή εκθέσεων, ενημερωτικών δελτίων και οδηγού ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Διοργάνωση σεμιναρίων σε αρμόδιους φορείς, επαγγελματίες, Οργανισμούς, δημοσιογράφους και ΜΜΕ

Η σημαντική διαφορά ανάμεσα στον πραγματικό αριθμό περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και σε αυτόν που καταλήγουν ως αναφορές στους αρμόδιους φορείς είναι ένα χάσμα το οποίο η πρωτοβουλία «ΡΟΜ» θα επιχειρήσει να υπερκαλύψει. 

Όπως διεκδικούμε ισότητα και ίση μεταχείριση για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη ώστε να ζει με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά, έτσι πρέπει να φωνάξουμε όλοι και για τους Ρομά. Να έχουν τη δική τους «φωνή» υπεράσπισης και προάσπισης των ισότιμων δικαιωμάτων τους στην παιδεία, στην εργασία, στην υγεία, στην ποιοτική διαβίωση. Οι κοινότητες Ρομά και οι άνθρωποί τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας και του πολιτισμού μας. Διεκδικούμε την ισότητα, προωθούμε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Ενημερωνόμαστε και μένουμε ενεργοί!

Το Παρατηρητήριο στοχεύει να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς και την Ρομά κοινότητα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον Ασπρόπυργο, 08-07-2021

Ήδη καταφέραμε:

 • Τρεις ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
 • Συλλογή αναφορών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από Διαμεσολαβητές στις κοινότητες της Αττικής, της Χαλκίδας, της Δυτικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας
 • Ανάδειξη των θεμάτων παραβιάσεων από τη νομική υπηρεσία της πρωτοβουλίας και προώθηση αυτών στους αρμόδιους φορείς
 • Οργάνωση τμημάτων εκπαίδευσης Η/Υ σε μέλη των κοινοτήτων 

Και συνεχίζουμε δυναμικά!

Το έργο «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων – ΡΟΜ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Equal Society και εταίρους την Ελλάν Πασσέ – Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά και την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.  Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://www.activecitizensfund.gr

« Παλαιότερες καταχωρίσεις Recent Entries »