Κατηγορία: Πρακτικά

 • Λήψη του ποσού της επιχορήγησης από τη Βουλή των Ελλήνων

  Λήψη του ποσού της επιχορήγησης από τη Βουλή των Ελλήνων

  Στην Αθήνα σήμερα την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 24η συνεδρίασή του με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης

 • Περί υλοποίησης παραδοτέων του έργου RomABC

  Περί υλοποίησης παραδοτέων του έργου RomABC

  Στην Αθήνα σήμερα την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 23η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Έκδοση τραπεζικής χρεωστικής κάρτας

  Έκδοση τραπεζικής χρεωστικής κάρτας

  Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 22η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων 2018 Προγράμματος ΕRASMUS+

  Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων 2018 Προγράμματος ΕRASMUS+

  Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 19η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Επαγγελματική συμφωνία με την εταιρία WIND

  Επαγγελματική συμφωνία με την εταιρία WIND

  Στην Αθήνα σήμερα την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 20η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Παραίτησης του κ. Κουκουμέρια Κωνσταντίνου

  Παραίτησης του κ. Κουκουμέρια Κωνσταντίνου

  Στην Αθήνα σήμερα την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12 μ.μ, στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το ΔΣ σε 18η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Έγκριση εκπρόθεσμης σύγκλισης Γ.Σ τον Ιανουάριο 2018

  Έγκριση εκπρόθεσμης σύγκλισης Γ.Σ τον Ιανουάριο 2018

  Στην Αθήνα, σήμερα την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 2 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του ΔΣ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε τηλεφωνική διάσκεψη το ΔΣ σε 17η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Πεπραγμένα Οκτωβρίου & Νοεμβρίου

  Πεπραγμένα Οκτωβρίου & Νοεμβρίου

  Στην Αθήνα σήμερα την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 6 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 16η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • φιλανθρωπική εκδήλωση των συλλόγων Ρομά

  φιλανθρωπική εκδήλωση των συλλόγων Ρομά

  Στην Αθήνα σήμερα την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του ΔΣ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 15η συμπληρωματική συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας

  Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας

  Στην Αθήνα σήμερα την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56, 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε τηλεφωνική διάσκεψη το ΔΣ σε 15η συνεδρίασή του με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης :