2017-05-24

ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ STAREGISTER, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429


2019-04-11

Φ.Ε.Κ 057, Ε.Ε.Δ.Α, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ (ΤΡΟΠ. Ν. 2667-1998, ΚΕΦ. Β ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)


2019-12-17

ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ Υ.Ε.Κ.Υ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΡ. ΕΙΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ


2020-10-20

ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (61652)


2020-12-02

Φ.Ε.Κ 5295Β ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ Υ.Ε.Κ.Υ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (MARKED)


2021-01-11

ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ


2021-01-19

ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


2021-01-26

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ


Ε.Ε.Δ.Α, ΜΕΛΗ 2019-2022 (ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ ΣΕΛ. 3)

2023-03-17

ΦΕΚ 1617/Β/17.03.2023 με θέμα Σύσταση και συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ 2021-2030) (Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030, σελ. 4)

Advertisement