Ετικέτα: Praktika

 • Υποβολής μήνυσης κατά του Κυριάκου-Ιωσήφ Βελόπουλου

  Υποβολής μήνυσης κατά του Κυριάκου-Ιωσήφ Βελόπουλου

  Στην Αθήνα σήμερα 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:15 μ.μ., συνήλθαν με τηλεδιάσκεψη λόγω των έκτακτων μέτρων κατά του Covid-19 και τα 15 τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ με θέμα

 • πιστοποίηση από το Τμήμα Αξιολόγησης Έργου του Ε.Κ.Κ.Α.

  πιστοποίηση από το Τμήμα Αξιολόγησης Έργου του Ε.Κ.Κ.Α.

  Στην Αθήνα σήμερα 24/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν με τηλεδιάσκεψη λόγω των έκτακτων μέτρων κατά του Covid-19 και τα 15 τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέμα

 • Παροχής εξουσιοδότησης περί αναλήψεως χρημάτων

  Παροχής εξουσιοδότησης περί αναλήψεως χρημάτων

  Στην Αθήνα σήμερα 2/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν και τα 15 τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέμα

 • Το Δ.Σ της «Ελλάν Πασσέ» που συγκροτήθηκε σε σώμα

  Το Δ.Σ της «Ελλάν Πασσέ» που συγκροτήθηκε σε σώμα

  Στην Αθήνα σήμερα 1/12/2019 και ώρα 16:00, συνήλθαν και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» με θέμα ανάδειξη του νέου Δ.Σ, ήτοι συγκρότησή του σε σώμα.

 • Διενέργεια 2ης Εκλογοαπολογιστικής Συνελεύσεως

  Διενέργεια 2ης Εκλογοαπολογιστικής Συνελεύσεως

  Στην Αθήνα σήμερα 12/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. συνήλθαν και τα 15 τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέματα: Διενέργεια 2ης Εκλογοαπολογιστικής Συνελεύσεως για την 1η Δεκεμβρίου 2019

 • Λήψη του ποσού της επιχορήγησης από τη Βουλή των Ελλήνων

  Λήψη του ποσού της επιχορήγησης από τη Βουλή των Ελλήνων

  Στην Αθήνα σήμερα την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 24η συνεδρίασή του με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης

 • Περί υλοποίησης παραδοτέων του έργου RomABC

  Περί υλοποίησης παραδοτέων του έργου RomABC

  Στην Αθήνα σήμερα την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 23η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Έκδοση τραπεζικής χρεωστικής κάρτας

  Έκδοση τραπεζικής χρεωστικής κάρτας

  Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 22η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων 2018 Προγράμματος ΕRASMUS+

  Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων 2018 Προγράμματος ΕRASMUS+

  Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 19η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης

 • Επαγγελματική συμφωνία με την εταιρία WIND

  Επαγγελματική συμφωνία με την εταιρία WIND

  Στην Αθήνα σήμερα την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Πανεπιστημίου 56 1ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ Βασιλείου Πάντζου, συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική διάσκεψη το Δ.Σ σε 20η συνεδρίασή του με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης