2017-05-24

ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ STAREGISTER, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429


2019-04-11

Φ.Ε.Κ 057, Ε.Ε.Δ.Α, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ (ΤΡΟΠ. Ν. 2667-1998, ΚΕΦ. Β ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)


2019-12-17

ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ Υ.Ε.Κ.Υ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΡ. ΕΙΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ2020-12-02

Φ.Ε.Κ 5295Β ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ Υ.Ε.Κ.Υ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (MARKED)


2021-01-11

ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ2021-01-26

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ


Ε.Ε.Δ.Α, ΜΕΛΗ 2019-2022 (ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ ΣΕΛ. 3)

2023-03-17

ΦΕΚ 1617/Β/17.03.2023 με θέμα Σύσταση και συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ 2021-2030) (Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030, σελ. 4)

Advertisement
  • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

    ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

    Στην Πανεπιστημίου αρ. 56, 1ος όροφος στις 20/12/2016 και ώρα 18.00 συνήλθαν αυτόκλητα και τα δεκαπέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση τους σε σώμα. Read more

  • Καταστατική Γενική Συνέλευση

    Καταστατική Γενική Συνέλευση

    Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Read more